Don't waste our future | Belgian Campaign Happening

From 25 November 2016 10:00 until 25 November 2016 15:00
Posted by Debora Paolini (ACR+)
Categories: ACR+ Events

 Belgian event 1

Durant la dernière année scolaire, des jeunes et autorités locales en provenance de toute l’Europe ont collaboré afin de sensibiliser la population au gaspillage alimentaire. De nombreux citoyens, organisations, écoles et autorités locales se sont déjà engagés et ont signé la charte Don’t Waste Our Future.

Le 25 novembre 2016, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous organisons une rencontre à Bruxelles afin de partager notre expérience dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour le droit à l’alimentation. Nous serions heureux de votre présence durant cette matinée d’échange. Ensemble, nous pouvons réduire les 1,3 milliards de tonnes de nourriture qui sont gâchés dans le monde.

Durant une matinée interactive composée de discours et d’ateliers, nous exposerons des idées nécessaires pour développer ensemble la lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce à des conseils et astuces, vous découvrirez que même avec les plus petits changements, nous pouvons accomplir beaucoup. Rencontrez les élèves et les professeurs qui se sont impliqués concrètement dans le projet Don’t Waste Our Future et découvrez de quelles manières ils se sont attaqués à ce problème et continue encore de le faire.

Nous terminerons cet évènement avec des rafraîchissements et de quoi se restaurer (garanti sans gaspillage alimentaire et avec des produits locaux et bio), mais avant cela, nous souhaiterions vous inviter à signer la Charte Don’t Waste Our Future.

Téléchargez le programme ici.

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne

Vous pouvez aussi télécharger l'invitation.

________________________________________________

 

Een jaar lang werkten jongeren en lokale besturen van over heel Europa samen om het probleem rond voedselverspilling op de kaart te zetten. Verschillende mensen, organisaties, scholen en instanties zetten hun handtekening al onder het Don’t Waste Our Future-charter.

Op 25 november, toepasselijk tijdens de European Week of Waste Reduction, ontmoeten we elkaar nogmaals om het gevecht tegen voedselverspilling en voor het recht op eten onder de aandacht te brengen. En wij willen heel graag dat u er bij bent. Want samen kunnen we er voor zorgen dat de berg van 1,3 miljard ton voedsel die jaarlijks op de vuilnisbelt beland verkleint of misschien zelfs helemaal verdwijnt.

Tijdens een interactieve voormiddag met lezingen en workshops willen we u de nodige inzichten verschaffen om op een constructieve manier het gevecht tegen voedselverspilling aan te gaan. Met tips en tricks willen we u tonen dat zelfs met kleine ingrepen er al heel wat kan bereikt worden. Ontmoet de studenten en leerkrachten die het afgelopen jaar zich 100% procent hebben ingezet voor het Don’t Waste Our Future-project en ontdek hoe zij dit probleem hebben getackeld en nog elke dag opnieuw tackelen.

We sluiten af met een heerlijke lunch (uiteraard bereidt met het oog op zo weinig mogelijk verspillen van voedsel en met lokale producten), maar daar voor willen we u nog uitnodigen om tijdens een officieel moment het charter te ondertekenen.

Registreren via het online formulier

U kunt de uitnodiging downloaden.

 Belgian event 2


We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.